Yaprakserdekotasarim
 


İzolasyon - yalıtım

YALITIM ( İZOLASYON ) UYGULAMALARI

    

 

Su yalıtımı uygulamaları:

 • Bitüm (zift) esaslı membran döşeme uygulamaları,
 • PVC esaslı membran döşeme uygulamaları,
 • Alüminyum folyolu membran döşeme uygulamaları,
 • Kumlu muşamba döşeme uygulamaları,
 • Shingle (şingıl) döşeme uygulamaları,
 • Su itici kristalize ürünlerle çözüm uygulamaları,
 • Epoksi ürünlerle çözüm uygulamaları...

Isı yalıtımı uygulamaları:

 • Taşyünü ile mantolama uygulamaları,
 • Camyünü ile mantolama uygulamaları,
 • Stropor ile mantolama uygulamaları,
 • Ekstrüde köpük ile mantolama uygulamaları,
 • Perlitli sıva ile mantolama uygulamaları,
 • Ekstrüde köpük üzerin şap dökme uygulamaları,
 • İçten duvar mantolama uygulamaları,
 • İçten tavan mantolama uygulamaları,
 • Parke altı levhalar ile mantolama uygulamaları...

Ses yalıtımı uygulamaları:

 • Taşyünü ile alçıpan döşeme uygulamaları,
 • Camyünü ile alçıpan döşeme uygulamaları,
 • 0,5 mm tekstil ürünlerle döşeme uygulamaları,
 • Kalibel döşeme uygulamaları...

Isı yalıtımı uygulamaları: 

Isı Transferi ve Yalıtım ;

Ana madde: Isı yalıtımı
Giydirme Cephe Yalıtımı,

Isı transferi üç yolla olur.

 • Kondüksiyon ya da iletim , madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur. Yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin metaller çok iyi iletkenlerdir.
 • Konveksiyon ya da taşınım, katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir. Akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir. Akışkan içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir.

 

      Yalıtkanlar, bu ısı transfer yöntemlerindeki ısı akışlarının düşürülmesi ile yalıtım sağlar. Örneğin; ince bir köpük (strafor) tabakası konveksiyon ve kondüksiyon ile olan ısı geçişini düşürür. Yansıtıcı bir metalik film veya beyaz boya ısıl yayınımı düşürür. Bazı malzemeler bir ısı transfer yöntemi için iyi bir yalıtkandır, fakat diğeri için kötü olabilir. Örneğin, metal bir tabaka ışınım için iyi bir yalıtkandır, fakat iletim için çok kötü bir yalıtkandır.

Yalıtım İhtiyacının Nedenleri :

      Çoğu ülkede, ısıtma ve soğutma işi için oldukça büyük miktarda enerji yani para harcanmaktadır. Evler ve binalar verimli ve doğru bir şekilde yalıtıldığında:

 • Enerji verimi artacak ve parasal olarak tasarruf sağlanacaktır.
 • Yalıtımın korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve genelde bakım gerektirmez.
 • Konforu arttırır. Bina boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur.
 • Yalıtım, dışardan gelen gürültüyü emdiği için, ses yalıtımı da sağlar.
 • Genel bir kazanç olarak da, yalıtım sayesinde ısınma amacı ile yakılan yakıttan çevreye olan zararlı atık gaz geçişi azalmış olur.

      Eğer bina kötü yalıtılmış ve kötü havalandırılıyorsa şu işaretler görülür:

 • Kış aylarında, taban altı ve tavan aralarında çiğlenme ve donmuş yüzeyler oluşur.
 • Yaz aylarında, tavan arası son derece sıcak ve bunaltıcı olur.

      Yalıtımın mutlaka tüm bina ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılması gereklidir. Sadece yaşam mekanlarının yalıtımı, tavan ve taban yalıtımı olmadan doğru yalıtım şekli değildir. Bina ısısının sürekliliğini koruyabilmek için mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve yalıtımda göz önünde bulundurulması gereklidir.

Isı Yalıtım Malzemeleri  

Isı yalıtım malzemesi:

Perlit.

Elektrik Faz Borularının pano gövdesinden yalıtımı

       Bina ve tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve standartları şu şekildedir:kaynak:İZODER

 • Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve ürün standartları:
  • Cam yünü, TS 901 EN 13162
  • Taş yünü, TS 901 EN 13162
  • Ekspande Polistiren (EPS), TS 7316 EN 13163
  • Ekstrude Polistiren (XPS), TS 11989 EN 13164
  • Poliüretan (PUR), TS EN 13165
  • Fenol Köpüğü, TS EN 13166
  • Cam Köpüğü, TS EN 13167
  • Mantolama, TS EN 13167
  • Çift Cam, TS EN 13168
  • Ahşap Lifli Levhalar, TS EN 13169
  • Genleştirilmiş Perlit (EPB), TS EN 13170
  • Genleştirilmiş Mantar(ICB) TS EN 13171
  • Ahşap yünü levhalar, TS EN 13172
   • asbest
 • Tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve standartları:
  • Camyünü, prEN 14303
  • Taşyünü, prEN 14303
  • Elastomerik Kauçuk (FEF) prEN 14304
  • Cam Köpüğü (CG) prEN 14305
  • Kalsiyum Silikat (CS) prEN 14306
  • Ekstrüde Polistiren (XPS) prEN 14307
  • Poliüretan (PUR / PIR) prEN 14308
  • Ekspande Polistiren (EPS), prEN 14309
  • Polietilen Köpük (PEF), prEN 14314
  • Fenolik Köpük prEN 14315

Su Yalıtımı ve İlgili Malzemeler 

      Yapılarda su yalıtımı, suyun veya nemin yapı içine girmesine veya yapı elemanlarını sürekli bir biçimde etkileyerek teknik ve görsel olarak bozmasına engel olmak amacıyla uygulanır. Bu bozulmalardan en sık karşılaşılanı özellikle bodrum katlarda zemin içerisinde mevcut olan suyun temel duvarlarından veya zemin plağından sızarak bina içerisinden rutubete yol açmasıdır. Su yalıtımını kabaca şu gruplara ayırmak mümkündür:

 • Topraktan yükselen neme karşı zemin plağının yatay düzlemde yalıtılması (bitümlü örtüler, drenaj levhası vs. ile)
 • Duvarların topraktan yükselen neme karşı yatay düzlemde yalıtılması (duvar bariyeri vs.)
 • Zemin seviyesinin altında kalan duvarlara yatay düzlemde etki eden suyun düşey yöndeki elemanlarla yalıtılması (bitümlü örtüler, drenaj levhası vs. ile)


       Su yalıtımını ülkemizde yaygın olduğu üzere sadece bitümlü boyalarla yapmak artık uluslararası standartlara göre yeterli bulunmamaktadır. İdeal bir su yalıtımı yeterli kalınlıktaki bitümlü örtünün ek olarak HDPE ( Yüksek yoğunluklu Polietilen) den mamul drenaj levhaları ile ek olarak toprak basıncı ve oturmalara karşı korunması ile elde edilir.
       Drenaj levhası ayrıca Grobeton yerine alternatif olarak kullanılarak hem zemin plağının yükselen neme karşı korunmasını, hem de Grobetondan ucuz olması ve hızlı döşenmesi sebebiyle maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

 • Su Yalıtımı konusunda yürürlükte olan Standartlardan bazıları:
  • TS 3113, 3128, 3440, 3559, 3647, 6571, 6572
  • DIN 18195